Notify Message
Forums
#8861154 Dec 19, 2013 at 02:59 AM · Edited 15 days ago
Raiders
161 Posts
Vi kräver att våra raiders:
  • Kan prestera och fokusera till en acceptabel nivå under progress men även under farm content
  • Inte går AFK mellan trys. Breaks finns utsatta varje raid där tid finns till att göra vad man behöver
  • Har med consumables så det räcker för hela raiden (Detta inkluderar egen mat ifall du skulle missa en feast)-
  • Eftersom svenska är det språk som används under raids ska man inte ha något problem att förstå eller kommunicera med detta språk.
  • Ha en stadig uppkoppling är ett måste! Vi har inte tid att vänta på spelare som har problem att logga in
  • Ha en hög attendance! Man ska vara närvarande vid nästan alla raids och själv ha kontroll över när du kan spela och inte spela
  • Är pålästa inför nya fighter! Mechanics och grundläggande kill order eller liknande ska sitta innan vi drar första pullen! Strategier och diskussioner kommer finnas på våra forum
  • Under raids skall Discord hållas på en lagom nivå och under progress ska alla lyssna på raid leadern och hålla voice chatten clean
  • Kunna spela sina offspeccs i samma roll är något vi kräver för maximal progress (ex. en dps warrior skall kunna spela arms samt fury, och en mage skall kunna spela samtliga speccs) -

Se till att du kommer uppfylla dessa krav annars blir din trial period i Norrlands Guld kort!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[b]Rubriken för din tråd ska vara Karaktärens namn, spec och klass du söker som.
T ex "Fishi, Balance Druid"


Innan du börjar, för att underlätta för dig som ansöker har vi sammanställt ett ramverk fyllt med exempelfrågor. Vi förväntar oss att du svarar på samtliga frågor i ansökningsformuläret (om inte annat anges.) Ramverket känns igen genom att det är inneslutet av “[“ och “]”. Var god och uteslut ramverket från din ansökan när du är klar och skickar in den.

Lycka till med din ansökan!


------------------- APPLIKATIONS MALL BÖRJAR -------------------

Om Dig

Namn & Ålder:
[Namn (valfritt: Efternamn), Ålder]

Berätta om dig själv:
[Under denna rubrik skriver du om dig själv och hur du är som person. Vilka intressen har du? Vad gör du om dagarna? Jobbar du? Går du i skolan? I stort, presentera dig på ett sätt du tycker är lämpligt för att vi i Norrlands Guld ska lära känna dig bättre.]

Om Din Karaktär

Battletag:
[BattleTag#1234]

In-game namn/klass/spec:
[Nickname/class/specialization]

Armory link:
[Se till att du loggar ut med korrekt gear.]

Hur många dagar /played har du på din karaktär?
[En banal fråga men ger oss en bättre insikt i hur van du är med att spela din klass/specialization]

Hur spelar du din klass?
[Förklara ditt tillvägagångsätt när du spelar din klass. Under denna fråga har du chansen att visa hur djup kunskap, gällande din klass, du har. Hur hanterar du ditt gear? När byter du ut vissa items i fördel för andra? Hur tillämpar du den gällande theorycraftingen gällande din klass och specialization? OBS. Dessa är enbart exempelfrågor. Utveckla ditt resonemang såsom du tycker är lämpligt.]

Warcraft Logs:
[Länka till logs (ex. från Warcraftlogs.com) för den karaktär du avser att spela i Norrlands Guld. Om du mot förmodan inte har logs för den karaktären - på grund av att du t.ex. nyligen rerollat - så länka till logs för tidigare karaktärer. Viktigt: om du inte har några logs överhuvudtaget blir det extremt svårt för oss I Norrlands Guld att få en idé om hur du spelar och kommer sannolikt resultera i att vi nekar din ansökan. Har du/din tidigare guild(s) haft private logs så nämn det så kan vi diskutera detta djupare via ett möte över voice chat.]


PvE

Tidigare erfarenheter:
[Redogör - utförligt - för vilka raid tiers du varit aktiv. Vi ber dig även redogöra för i fall du dödat bossar före eller efter nerfs.]

Nuvarande- & tidigare guilder:
[Berätta under vilken tid du varit medlem i dina tidigare guilder och varför du lämnade dom. Tips: om du anser det relevant, hänvisa till ovanstående fråga för att skapa en röd tråd.]

Hur hanterar du utmanande uppgifter under raiding?
[Beskriv för oss ett, eller flera, tillfällen då du som spelare sattes på prov utöver normal omständigheter. Har du någonsin behövt utöva prekära uppgifter under en bossfight som varit utmanande för dig som spelare? Beskriv processen för hur din dåvarande guild och/eller du kom fram till en fungerande strategi.]

Varför söker du till just Norrlands Guld & vad har du för ambitioner inom WoW?
[Vad är din motivation för att ansöka till Norrlands Guld? Vad anser du att vi kan erbjuda dig som din tidigare guild inte kunde? Vad vill du uppnå med ditt WoW-spelande? Söker du dig till en community du hoppas trivas i? Önskar du klättra i World Ranks?]

UI

Screenshot på ditt UI:
[Länka till ett screenshot på ditt UI under combat (då annars gömda UI-element inte syns.)]

Redogör för vilka addons du använder dig av:
[Vilka addons använder du dig av när du raidar eller spelar exempelvis Mythic+? Addons som du använder utanför PvE content redogör du inte för.]

Redogör för vilka macros du använder dig av:
[Vilka addons använder du dig av under raiding eller exempelvis Mythic+? Vad gör dessa och hur underlättar de för dig när du spelar?]


Övrigt

Hårdvara:
[Sammanställ en kort lista över din dators hårdvara. Av största vikt är: GPU, CPU samt RAM-minne då dessa har störst påverkan på hur din dator kommer prestera under raiding.]

Internetanslutning:
[Det är viktigt att du har en bra internetanslutning så att du inte tillfälligt träffas av omfattande packetloss eller dylika störningar när du raidar. Vi rekommenderar följande hemsidor: http://www.speedtest.net/sv]

Tillgänglighet:
[Hur ofta kan du närvara vid raids? Har du något som kommer förhindra dig att raida inom den närmsta framtiden?]

Finns det någon i Norrlands Guld som kan gå i god för dig?
[Nämn de spelare du talat med och vet går i god för dig som spelare och/eller person. Lämna denna fråga blank om du inte har någon som går i god för dig.]

Övrig information:
[Är det något du känner att du vill tillägga om dig eller din applikation? Skriv gärna hur du hittade Norrlands Guld (trade chatt, x-realm forum eller liknande).]

Har du frågor till oss i Norrlands Guld?
[Har du några frågor till oss som du inte känner att du kunnat hitta någon information om? Allt mellan himmel och jord.]------------------- APPLIKATIONS MALL SLUTAR -------------------

Uppdaterad 2018/09/10

Page 1
Add Reply