Notify Message
Forums
#13485788 Oct 17, 2017 at 02:19 AM · Edited 1 year ago
Officer
97 Posts
För er som ej vill lämna en publik ansökan kan vända er till någon av officerarna för att få diskutera rekryteringsprocessen med oss direkt.

Nedan finner ni nuvarande officerares battletag:


Nick - B-tag

Cyler/Surler - Cyler#21853
Inndú/Pewbis - Imsofine#2428
Form - OFFE#2765
Michkin/Michan - Michan#2487
Page 1
Add Reply