Notify Message
Mume1
OM GUILDEN
Tidigare Ranks*
Siege of Ogrimmar: 395 World - 218 EU
Imperator Mar’gok: 179 World - 108 EU
Blackhand: 245 World - 132 EU
Hellfire Citadel: 168 World - 88 EU
Xavius: 215 World - 139 EU
Helya: 332 World - 179 EU
Gul’dan: 109 World - 73 EU

*Samtliga ranks avser Mythic Kills eller 25 HC (innan införandet av Mythic)

Raidtider
I Norrlands Guld raidar vi tre dagar i veckan. Dessa kan ses nedan:
Onsdag: 19.00 - 23.00
Torsdag: 19.00 - 23.00
Söndag: 19.00 - 23.00

De första 3-4 veckorna under ett nytt tier så lägger vi till ytterligare ett raidingtillfälle, vilket faller på:
Måndagar: 19.00 - 23.00

I samband med nytt content är det naturligt att folk är extra laddade på att spela vilket medför denna extra raiddag. Måndagen tjänar även till syfte att ge oss som guild möjligheten att lägga till en extra dag utöver våra ordinarie tre om vi känner att en progresskill är nära.

Raiden börjar - precis som det står ovan - klockan 19.00 men vi ställer som krav på samtliga våra medlemmar att vara på plats till raidinvites som börjar 18.30, samt att man står beredd vid raiden redan 18.45 för att vara med och döda trash fram till bossen.

Krav på medlemmar
I Norrlands Guld har vi som gemensam målsättning att hela tiden förbättra oss själva och som medlem bör du aspirera att hela tiden vilja förbättra din prestation. Detta betyder att du vill - och även förväntas - hålla dig uppdaterad om din egen klass och specialisation gällande exempelvis optimal rotation/prioritering, rätt val av talent och stat weights.

Vid början av nytt tier splittraidar vi den nya raiden vilket medför att du som spelare - utöver din main - måste ha en ytterligare karaktär (dvs. en alt) som du ska kunna spela nästan lika bra som din main.